Samorząd szkolny

1

PRZEWODNICZĄCY: ADAM KAWALEC

2

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO: JULIA ŚWIATOWSKA

3

SKARBNIK: ZUZANNA OSSOWSKA

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

p. GRAŻYNA PROTASIEWICZ p. IRENA SKAŁA