Programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Lp Numer dopuszczenia programu Tytuł programu Autor
1i/2017/2018 Innowacja pedagogiczna Taniec – muzyka i harmonia ruchu” mgr A. Jasiołek
1a/2019/2020 Program własny „Kreatywny świat dziecka mgr A. Gąsiormgr J. Pakuza
2i/2019/2020 „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III H. Szanecka
4i/2017/2018 Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Praktyka czyni mistrza” dla uczniów kl. II-IV. mgr J. Moroń
3i/2019/2020 Innowacja pedagogiczna dla kl. I-III „Uczymy się programować Iwona Adamiec
Ewa Antlauf

Beata Bryk

Katarzyna Koziej

Anna Król

Bożena  Kwiatkowska

Anna Matusik

Ewa Piekut

Irena Skała

Anna Skubacz