Logopeda, neurologopeda

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE ORAZ REWALIDACJE:

Ewa Antlauf

Irena Skała

  Katarzyna Rosa- NUROLOGOPEDA

PORADY DLA RODZICÓW

Rodzice powinni być najlepszymi nauczycielami prawidłowej mowy dziecka. Powinni:

 • systematycznie prowadzić ćwiczenia korekcyjne i pamiętać o tym, że im młodsze są dzieci, tym czas ćwiczeń winien być krótszy, a formy zajęć bardziej zabawowe,
 • prowadzić zajęcia w pomieszczeniach gdzie jest cicho,
 • wzmacniać sukcesy dziecka nagrodami i pochwałami,
 • dostarczać dziecku właściwych wzorców wymowy głoski, wyrazu, zdania i całej wypowiedzi,
 • nie tolerować błędów wymowy,
 • nauczyć dziecko różnicować nową głoskę z głoską dotychczas niewłaściwie wymawianą,
 • spowodować by dziecko odczuwało potrzebę korekcji,
 • po uzyskaniu prawidłowego brzmienia głoski utrwalić ją w izolacji, potem w połączeniu z samogłoskami, następnie w wyrazach i w prostych zdaniach, na końcu w dłuższych wypowiedziach.

KAŻDA WADA WYMOWY POWINNA BYĆ WE WŁAŚCIWYM CZASIE DOSTRZEŻONA I ZLIKWIDOWANA. ZANIEDBANIE PROWADZI DO ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH I INNYCH NIEPOŻĄDANYCH NASTĘPSTW.

Usprawnianie aparatu artykulacyjnego

Ćwiczenia żuchwy:

 • opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze
 • wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi
 • ruchy do przodu i do tyłu

Ćwiczenia warg:

 • wysuwanie i spłaszczanie warg złączonych
 • zakładanie wargi dolnej na górną i górnej na dolną
 • cmokanie: wargi ściągnięte
 • parskanie
 • przesadna artykulacja głosek: a – i – o – e – u – y, a – i – u, a – e – u, itp.
 • nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem

Ćwiczenia języka:

 • przesuwanie języka od kącika do kącika warg
 • oblizywanie dolnej i górnej wargi
 • oblizywanie ruchem okrężnym warg posmarowanych miodem lub dżemem
 • oblizywanie zewnętrznej i wewnętrznej strony zębów ruchem okrężnym
 • wypychanie językiem policzków
 • unoszenie czubka języka do zębów górnych i dolnych
 • kląskanie językiem: czubkiem i środkiem języka

Ćwiczenia podniebienia miękkiego

 • ziewanie i chrapanie na wdechu i wydechu
 • naśladowanie kaszlu z językiem wysuniętym na zewnątrz jamy ustnej
 • wymawianie sylab: ak, ka, ku, uk, aka, oko, uku, eke, itd.

Ćwiczenia oddechowe

 • wykonanie wdechu i zdmuchiwanie świeczki (powoli, szybko) na wydechu
 • wykonywanie wydechu wymawiając „s” z jednakową głośnością
 • wykonanie wydechu dmuchając na skrawek papieru
 • wykonanie wydechu wymawiając „s” raz ciszej, raz głośniej
 • wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomkę
 • zdmuchiwanie płomyka świecy przy stopniowo zwiększanej odległości
 • dmuchanie na kłębuszki waty lub piłeczkę

Ćwiczenia zwiększające napięcie mięśniowe narządów artykulacyjnych (policzków, warg, języka), takie jak:

 • parskanie,
 • cmokanie wargami,
 • gra na harmonijce ustnej,
 • mruczenie melodii,
 • masaż warg i języka,
 • nadymanie policzków i wstrzymywanie powietrza zakończone silnym parsknięciem.

Ćwiczenia wstępne, których celem jest doprowadzenie do wibracji czubka języka przy nieprawidłowo wymawianym [r].
Do podstawowych ćwiczeń języka należą:

 • Rozciąganie języka leżącego swobodnie w jamie ustnej tak, aby jego boki dotykały zębów trzonowych, a następnie wysuwanie szerokiego języka.
 • Ujmowanie brzegów języka między zęby trzonowe i delikatne żucie.
 • Układanie szerokiego języka i wykonywanie wdechów i wydechów przy lekko rozchylonych wargach.
 • Ujmowanie brzegów języka między zęby trzonowe i unoszenie jego czubka do wałka dziąsłowego.
 • Liczenie górnych, a następnie dolnych zębów.
 • Masaż języka przez wysuwanie go i wsuwanie przez lekko zbliżone zęby.
 • Zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka języka.
 • Unoszenie szerokiego języka za górne zęby.
 • Kląskanie językiem.
 • Szybkie i delikatne wymawianie dziąsłowych głosek [t] i [d] oraz [t] [d] [n] przy znacznym otwarciu ust.