DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY:
MGR IRENA SKAŁA

ZASTĘPCA DYREKTORA:
MGR ANNA KOŹBIAŁ