DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY:
MGR ELŻBIETA SĘKOWSKA

ZASTĘPCA DYREKTORA:
MGR IRENA SKAŁA