Zajęcia dodatkowe

PROWADZĄCY ZAJĘCIA
IZABELLA WDZIEKOŃSKA – RĘBACZ Kółko przyrodnicze kl. IV i VI
JOLANTA KACZMAREK Kółko polonistyczne kl. IV-VI
AGNIESZKA LABUS-KWIATKOWSKA Kółko historyczne  kl. V
ANDRZEJ ŁAPIŃSK Zajęcia z języka angielskiego dla kl.VIb
GRAŻYNA PROTASIEWICZ Kółko języka angielskiego kl. 1 i 2
ANNA GĄSIOR
JUSTYNA BAŁAZIŃSKA Kółko języka angielskiego klasy IV i VZajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV i V
EWA MUZYCZUK Zajęcia uzupełniająco-rozwijające z matematyki
HELENA ZIMERMANN  
ANNA KOŹBIAŁ
ELŻBIETA PŁOTKOWSKA Kółko muzyczne i kółko koputerowe
GRZEGORZ KOŁODZIEJ  
EWA  ANTLAUF Kółko regionalne
ANNA JASIOŁEK Zespół korekcyjno – wyrównawczy klasa Ia I III a
KATARZYNA LEWEK „Moja matematyka” zajęcia dla klasy III b
IWONA ADAMIEC Zajęcia wspomagające rozwój klasa III c
BOŻENA KWIATKOWSKA Zespół wyrównawczy klasa I b
BEATA BRYK Zespół wyrównawczy klasa II b
ELŻBIETA KRAWCZYK Nadzór nad zbiórkami Gromady Zuchowej i Gromady Harcerskiej
KATARZYNA LEWEK Zespół wyrównawczy klasa III b
IWONA ADAMIEC Rozwijanie zainteresowań matematycznych „Kosmiczna matematyka” klasa IIIc
IRENA SKAŁA Rozwijanie zainteresowań matematycznych klasa III a
BOŻENA KWIATKOWSKA Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyzcne i polonistyczne 1 b
EWA ANTLAUF Zespół wyrównawczy klasa II a
 ANNA KRÓL  Zajęcia edukacyjno-czytelnicze klasa IIc
ANNA KRÓL Zespół wyrównawczy klasa II c