Podręczniki

 

PODRĘCZNIKI Z RELIGII DO KUPIENIA PRZEZ RODZICÓW

– OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Klasy  I – III  Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4.01. 2012

                         „W rodzinie dzieci Bożych”

 

Klasa I – „Żyjemy w Bożym świecie”  AZ-11-01/12-Kl-1/12

Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wyd. Jedność Kielce

 

Klasa II – „Idziemy do Jezusa”     AZ-12-01/12-Kl-3/12

Red. E. Kondrak, J. Czerkawski

Wyd. Jedność Kielce

 

Klasa III – „Jezus jest z nami”       AZ-13-01/12Kl-4/13

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

  1. D. Kurpiński, J. Snopek, J. Czerkawski, E. Kondrak

Wyd.  Jedność Kielce

 

Klasy IV – VI  Program  ogólnopolski  nr AZ-2-02/12  z 30.05.2012

      „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

 

Klasa  IV – „Miejsca pełne  BOGActw”      AZ-21-02/12-Kl-1/12

Tylko podręcznik

Red.  K. Mielnicki, E. Kondrak.  B. Nosek

Wyd. Jedność Kielce

 

Klasa V -  „Spotkania  uBOGAcające”            AZ-22-02/12-Kl-1-13 

Tylko podręcznik

Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Praszewska

Wyd. Jedność Kielce

 

Klasa  VI -  „Tajemnice  BOGAtego  życia”     AZ-23-02-/12-Kl-3/14

Tylko podręcznik

Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, A. Sętorek

Wyd. Jedność   Kielce

 

Klasy  VII – VIII   Program ogólnopolski  AZ-3-01/13 z  9.04.2013

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?”

 

Klasa  VII -  „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”    AZ-31-01/13-Kl-3/13

Tylko podręcznik

Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Wyd.  Jedność  Kielce

 

Klasa  VIII – „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”     AZ-32-o1/13-Kl-4/14

Tylko podręcznik

Red. K.  Mielnicki,  E. Kondrak, E. Parszewska

Wyd.  Jedność  Kielce