Podręczniki

 

PODRĘCZNIKI Z RELIGII DO KUPIENIA PRZEZ RODZICÓW

– OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

KLASA I – II

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych.

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12

         Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek; wyd. Jedność, Kielce

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12

         Idziemy do Jezusa, red. E. Kondrak, J. Czerkawski; wyd. Jedność, Kielce

KLASA III

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010: W drodze do Wieczernika.

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13

         Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik; wyd. WAM Kraków

- podręcznik i ćwiczenia

KLASY IV – V

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12

         Miejsca pełne BOGActw, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek; wyd. Jedność, Kielce

- tylko ćwiczenia

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13

         Spotkania uBOGAcające, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Paraszewska; wyd. Jedność, Kielce

- tylko ćwiczenia

KLASA VI

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

 

Klasa VI szkoły podstawowej nr Az-23-01/10-KR-1/14

         Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek; wyd. WAM, Kraków

- tylko podręcznik

KLASA VII

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/13-KI-3/13

         Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Parszewska, E. Kondrak; wyd. Jedność, Kielce

- tylko podręcznik