Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań rodziców:
1. 20. 11. 2017 r.
2. 22.01.2018 r.
2. 12.03.2018 r.
3. 21.05.2018 r.

Terminy dni otwartych:
1.16.10.2017 r.
2.18.12. 2017 r.
3.16.04.2018 r.
4.11.06.2018 r.