Zebrania i konsultacje

17.09.18 r zebranie

15.10.18 r dzień otwarty

19.11 r zebranie

17.12.18 r dzień otwarty

21.01.19 r zebranie podsumowanie I semestru

25.02.19 r dzień otwarty

18.03.19 r zebranie

15.04.19 dzień otwarty

20.05.19 zebranie

Zebrania dla rodziców klas 1-3 odbywają się od 16.30

dla klas 4-8 od 17.00

Na Dni otwarte zapraszamy od godziny 16.00