Zebrania i konsultacje

16.09.19 r zebranie

21.10.19 r dzień otwarty

18.11.19 r zebranie

16.12.19 r dzień otwarty

10.02.20 r zebranie

14.02.2020

16.03.20 r dzień otwart

20.04.20 zebranie

18.05.20 zebranie

Zebrania dla rodziców klas 1-3 odbywają się od 16.30

dla klas 4-8 od 17.00

Na Dni otwarte zapraszamy od godziny 16.00