Zebrania i konsultacje

 18 wrzesień 2017 zebrania z rodzicami