Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09. 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12- 31.12. 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.2020r.
Ferie zimowe 13.01 – 26.01.2020r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
14.10.2019r.

31.10.2019r.

02-03.01.2020r.

21-23.04.2020r. egz Ósmoklasisty

30.04.2020r.

12.06.20120r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych 26.06.2020r.