Życzenia Wielkanocne

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w drugiego człowieka.

Życzymy, aby ten czas świąteczny przyniósł radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech ten czas napełni Nas wszystkich pokojem i nadzieją.unnamed

TRWAJĄ ZAPISY DO SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W CHORZOWIE PRZYPOMINA, IŻ NADAL TRWAJĄ ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo.

Wnioski i zgłoszenia można pobrać na  stronie szkoły w zakładce:

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

W związku z zawieszeniem zajęć prosimy o przesyłanie wniosków drogą mailową lub pozostawienie ich na portierni szkoły.

Kontakt telefoniczny

 tel. 032 2465 785

e-mail: sp32chorzow@o2.pl

Rekrutacja do szkoły muzycznej.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii stanęliśmy przed koniecznością modyfikacji działań związanych z rekrutacją do naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie serdecznie zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II st. w Chorzowie. Szczegółowe informacje  na stronie www.fitelberg.pl , Kontakt: rekrutacja@fitelberg.pl”.

 

 

Zapisy uczniów do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do zapisania uczniów do klasy pierwszej na  rok szkolny 2020/2021.

 W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć  dwa oddziały klasy pierwszej, w tym jeden oddział integracyjny, drugi ogólnodostępny. 

Trwa rekrutacja do klas pierwszych. Wnioski i zgłoszenia można pobrana stronie szkoły w zakładce:

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.

W związku z zawieszeniem zajęć

prosimy o przesyłanie wniosków drogą mailową i ewentualny kontakt telefoniczny

 tel. 032 2465 785

e-mail: sp32chorzow@o2.pl

001