Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020.

KLASY 2-4 NA GODZINĘ 9.00

KLASY 5-8 NA GODZINĘ 10.00 

KLASĘ 1 NA GODZINĘ 11.00

 

Zbiórka w zespołach klasowych na boisku szkolnym przy wychowawcy,                          z zachowaniem reżimu sanitarnego (wszystkich obowiązują maseczki lub przyłbice). Uczniowie, wchodzą do szkoły pod opieką nauczyciela.

 

Z uwagi na stan epidemiologiczny prosimy rodziców/opiekunów, aby w tym dniu nie wchodzili do szkoły z dziećmi na spotkania z wychowawcami.