PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SARS COVID 19

INFORMACJE DLA UCZNIÓW.

Drodzy Uczniowie

1 września wracamy do szkoły. Czekają już na Was wychowawcy i nauczyciele, a przed Wami nowe wyzwania. W tym roku pracować i bawić się będziemy z zachowaniem pewnych zasad, do których zarówno my, jaki i Wy będziemy musieli się stosować.

Uczniu,

 • Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie czy
  w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • Spożywaj tylko swoje jedzenie i picie.
 • W drodze do i ze szkoły oraz na korytarzach szkolnych korzystaj w razie konieczności z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przy wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.
 • Jeżeli uczestniczysz w zajęciach świetlicy – postępuj zgodnie z wytycznymi regulaminu.
 • Jeśli źle się poczujesz, zgłoś to niezwłocznie swojemu wychowawcy.

 

Dołożymy wszelkich starań abyście czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie.

Czekamy na Was we wtorek 1 września 2020 na boisku szkolnym w godzinach:

klasy 2-4 – 9 00

klasy 5-8 – 10 00

Pozdrawiamy i do zobaczenia – Rada Pedagogiczna

i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie.