WYBORY NOWYCH OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wybory opiekunów samorządu

Wybory opiekunów samorządu

Dziś wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli okazję wybrać nowych opiekunów
Samorządu Uczniowskiego  :)
Informujemy, że nowymi opiekunami SU wybrani zostali :

Pan Krzysztof Głąb
Pan Jarosław Rączka
SERDECZNIE GRATULUJEMY  :)

Dziękujemy wszystkim samorządom klasowym za współpracę
nauczycielom za przychylność i zrozumienie  :)
p. Iwona oraz p. Ania  :)