Szkolny konkurs ,,Górny Śląsk- moja mała ojczyzna rozstrzygnięty!!!

Szkolny konkurs ,,Górny Śląsk- moja mała ojczyzna rozstrzygnięty!!!

LAUREACI KONKURSU

LAUREACI KONKURSU

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły, zachęcał do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego oraz poszerzania znajomości kultury, historii i tradycji tego regionu. W konkursie wzięło udział 45 uczniów.

I miejsce w konkursie zajął- Iwo Wątor z klasy 7a

II miejsce zajęła- Tatiana Janowicz z klasy 5a

III miejsce zajęła- Amelia Kijewicz z klasy 8b

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!