Wycieczka klasy 2b do Leśnej Sali Edukacyjnej w Katowicach

2b

2b

2b

2b

Klasa 2b była na wycieczce w Leśnej Sali Edukacyjnej w Katowicach. Uczniowie poznali ekosystem z jego ogromnym bogactwem okazów drzew i zwierząt. Mieli okazję zobaczyć i dotknąć zgromadzone okazy przyrodnicze, posłuchać odgłosów lasu i rozpoznać od kogo one pochodzą. Spacerowali ścieżkami edukacyjnymi podziwiając przyrodę wiosną. Było super!!!