Projekt Europejski

Drodzy Rodzice i uczniowie, informujemy, iż nasza szkoła uczestniczy w Projekcie Europejskim “Wspierać i Uczyć”

Cele i zakres wsparcia

wspierac i uczyc

wspierac i uczyc

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 750 uczniów klas: 1, 4-8. w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 poprzez wsparcie w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych, jak też przygotowanie 100 nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniami i wykorzystywania metod eksperymentu w procesach edukacyjnych oraz współpracę z rodzicami uczniów. Pierwszeństwo miały: dzieci, które do szkoły poszły jako sześciolatki, dzieci z opiniami i orzeczeniami z PPP.

wykaz zajęć w projekcie

wykaz zajęć w projekcie

SZCZEGÓŁY PROJEKTU