Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

SZANOWNI RODZICE

Zapraszamy do zapisania dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 32 im. ks. Józefa Czempiela.

zapisy

zapisy

Jak zapisać dziecko do szkoły?

  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły – wypełniamy druk ZGŁOSZENIA (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia prosimy dokonać jak najszybciej, żebyśmy mogli dobrze przygotować szkołę na przyjęcie dzieci.
  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane poza obwodem szkoły – prosimy wypełnić druk WNIOSKU (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły).

 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych podaje  UCHWAŁA NR XXXIII/607/17 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149147004947695886

Dzieci objęte kształceniem na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym – rodzice składają wniosek do Prezydenta Miasta Chorzów przez Wydział Edukacji z prośbą o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w wybranej szkole według Zarządzenie Nr OR . 101 . 2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów. Zarządzenie zawiera wzór wniosku. Treść zarządzenia i wniosek można pobrać pod adresem:

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152603609928988746

Gdzie pobrać dokumenty i uzyskać informacje? 

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w  sekretariacie. Sekretariat jest czynny poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00.

Informacji udzielamy pod numerem tel. 032 2465 785