Wycieczka do drukarni w Rudzie Śląskiej

Klasy czwarte, piąte i szóste zwiedziły drukarnię w Rudzie Śląskiej

klasy 4,5,6 w drukarni

klasy 4,5,6 w drukarni