DZIEŃ PRAW DZIECKA ORAZ FINAŁ AKCJI “ŚNIADANIE DAJE MOC”

Dzień Praw Dziecka

Dzień Praw Dziecka

śniadanie daje moc

śniadanie daje moc

Samorząd Uczniowski przy wsparciu wychowawców klas oraz uczniów w dniu dzisiejszym zorganizował Dzień Praw Dziecka  :)  Była prezentacja o prawach dziecka i obowiązkach ucznia, przypomnienie sylwetki Janusza Korczaka oraz tworzenie plakatów i drzewek “Dobrych wiadomości i myśli”. W czasie przerw mieliśmy okazję do grania w gry planszowe, aby zaakcentować nasze prawo do zabawy i rozwijania swoich zainteresowań  :)  DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM  :)

Ponieważ Samorząd Uczniowski dba o uczniów we wszystkich aspektach, dlatego w okresie od 12 do 16 listopada 2018r, zostały przeprowadzone w czasie godzin wychowawczych pogadanki na temat 12 zasad zdrowego odżywiania się dzieci i młodzieży. Uczniowie w klasach samodzielnie wykonywali śniadania bądź też przynosili gotowe, zdrowe śniadania przygotowane przez rodziców. Wszystko wyglądało smakowicie  :)  a my znów czegoś nowego nauczyliśmy się  :)  Autorzy najsmakowitszych śniadań zostali nagrodzeni  :)