12 listopada dniem wolnym od pracy.

Ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego
z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej
​dzień 12 listopada został ogłoszony dniem wolnym od pracy.