Zajęcia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Informujemy iż, od bieżącego roku szkolnego Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chorzowie uruchomiła nowe zajęcia grupowe.

1. Zajęcia dla uczniów klas IV mających problemy z nauką matematyki.

2.Zajęcia dla uczniów klas VII mających problemy z nauką matematyki.

3.Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych- uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej i uczniów starszych.