100 lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

Mikołaj

Mikołaj

Szkolne Koło Wolontariuszy działające przy naszej szkole wraz ze Stowarzyszeniem Patriotycznym „Kresy” w Częstochowie organizuje akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej i polegać będzie na zbiórce artykułów szkolnych i słodyczy dla dzieci z polskiej szkoły na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom słodycze, maskotki i artykuły szkolne:
• na Litwie( Wilnie): polskie szkoły w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkach i w Pakienie,
• na Białorusi(Grodno): polskie szkoły w Lidzie, Wołkowysku, Oszmianie, Ostrowcu i w Grodnie.
• na Ukrainie( Lwowie): polska szkoła w Stanisławowie i dzieci uczące się języka polskiego w Katedrze Lwowskiej.
Artykuły szkolne i słodycze będziemy zbierali od 29 października 2018r. do 08 listopada 2018r.
opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariuszy p. Anna Gąsior (s. nr 6) oraz p. Iwona Adamiec(sala nr 16)