Nagrody Korczakowskie

Głosowanie

Głosowanie

Plakat

Plakat

W dniu 05 stycznia 2018r. w naszej szkole odbyło się głosowanie uczniów kl. IV-VII na nauczycieli kandydujących do nagrody korczakowskiej w naszym mieście. Wyniki głosowania:

1. p. Krzysztof Głąb 42 głosy
2. p. Iwona Adamiec 32 głosy
3. p. Marek Śliwiński, p. Agnieszka Gawor  13 głosów.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
nauczycielom i dziękujemy uczniom :)