Dzień Sportu

Dzień Sportu klasy IV-VI

Dzień Sportu klasy IV-VI

Dzień Sportu klasy I-III

Dzień Sportu klasy I-III

8 i 13 czerwca nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali naszym uczniom Dzień Sportu. Promocja ruchu, dyscyplin sportowych i motywacji do treningów, ćwiczeń, ale przede wszystkim aktywnej zabawy, to jedno z bardzo ważnych zadań dla wychowawców młodzieży. Dzień Sportu to znakomity przyczynek by zaszczepić w dzieciach także ducha rywalizacji, nieodłącznego elementu rozwoju społecznego. Najważniejsze jednak, by czas ten kojarzył się z dobrą zabawą!