Dzień Rodziny

,,Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót. W niej wyrasta człowiek.”
Dzieci z klas drugich przygotowały program artystyczny, dla swoich rodziców. Potem zaprosiły ich do wspólnej zabawy.

Dzień Rodziny w klasach drugich

Dzień Rodziny w klasach drugich