Program Ratujemy, uczymy ratować 2014

ratujemyProgram “Ratujemy i uczymy ratować” jest skierowany do uczniów kl. I-III, a inicjatorem jego jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko, na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program Ratujemy i Uczymy Ratować polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie. Już w pierwszych klasach szkoły podstawowej kształtowane są właściwe nawyki, pierwsza
pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.:)

Galeria zdjęć