Dzień Otwarty

wizyta przedszkolaków

wizyta przedszkolaków

wizyta przedszkolaków

wizyta przedszkolaków

wizyta przedszkolaków

wizyta przedszkolaków

Gościliśmy dzisiaj przedszkolaków z rodzicami.Po oficjalnym powitaniu przez Panią Dyrektor przyszedł czas na wspólne gry i zabawy w salach lekcyjnych oraz zwiedzanie szkoły. Przyszli uczniowie mogli się przekonać nie tylko jak miła i ciepła atmosfera panuje w naszej szkole ale również jak ciekawe mogą być zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych tablic multimedialnych, gier i zabawek dydaktycznych, pomocy  naukowych oraz zręcznych rąk pań nauczycielek  :) )))

Na tropie Tomka

klasy czwarte w Muzeum Sląskim

klasy czwarte w Muzeum Sląskim

klasy czwarte w Muzeum Sląskim

klasy czwarte w Muzeum Sląskim

13 lutego uczniowie z klas czwartych byli na lekcji bibliotecznej. Szukali odpowiedzi na pytania: gdzie rośnie pieprz? Kto żyje w tipi? Czy sny mogą być prawdziwe? Odpowiedzi można odnaleźć w Muzeum Śląskim, a dokładniej w zabytkowym budynku stolarni, skąd trafili do świata niezwykle poczytnych powieści autorstwa Alfreda Szklarskiego. „Na tropie Tomka”.

Dzień Otwarty

DZIECI

dzieci

PRZEDSZKOLAKÓW Z RODZICAMI ZAPRASZAMY
DO NASZEJ SZKOŁY NA DZIEŃ OTWARTY 
19 LUTEGO O GODZINIE 17.00.
W PROGRAMIE:
SPOTKANIE Z MATEMATYKĄ
ZABAWA W TEATRZYK
WPRAWNE OKO- OBSERWACJE PRZYRODNICZE
JĘZYK ANGIELSKI NA WESOŁO
ZABAWY LOGOPEDYCZNE WESOŁE I PRAKTYCZNE
KREŚLĘ, PISZĘ I RYSUJĘ CO CHCĘ ZARAZ NAMALUJĘ

Walentynki

walentynki

walentynki

W walentynki królowały serducha, serca i serduszka. Uczniowie korzystając z poczty walentynkowej przesyłali sobie kartki. Było wesoło i cieplutko.

Nasze innowacje

taniec

taniec

matematyka

matematyka

Rodzice i Sympatycy szkoły przypominamy, że realizujemy kilka fantastycznych projektów. Innowacji „Mat – Arte czyli matematyka plus sztuka”, jest troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności matematycznych, wykorzystując działalność artystyczną, która w młodszym wieku szkolnym jest naczelna formą działalności dzieci.
Innowacja jest wzbogaceniem oferty edukacyjnej szkoły o możliwości rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi a także rozwijanie motywacji do nauki, jako źródła wiedzy.
„Teatr w świetlicy-formy, funkcje,inspiracje”
Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny dzieci. Wprowadzenie tej formy pracy w grupie uczniów zaktywizuje ich i dostarczy wielu okazji do wypowiadania się dzieci w słowie, piosence, formach plastycznych i ruchu, nauczy kultury słowa i współpracy w grupie.
Dzieci wykorzystują różne formy sceniczne:
 teatr lalek – rodzaj teatru w którym zamiast aktorów w spektaklach grają lalki. Głównym środkiem wyrazu jest lalka teatralna animowana przez aktora lalkarza ukrytego za parawanem. Podstawowe typy lalek teatralnych to: pacynka, kukiełka;
 pantomima – rodzaj przedstawienia, w którym aktor (mim) nie używa głosu, tylko posługuje się gestami i mimiką twarzy w przedstawieniu;
 przedstawienie teatralne – rodzaj sztuki wizualnej polegającej na inscenizacji wybranego utworu literackiego przez aktorów występujących w kostiumach, angażujących zarówno głos, jak i gestykulację;
 kamishibai – rodzaj teatru japońskiego, który za pomocą obrazów ilustruje tekst literacki.
„Taniec- muzyka i harmonia ruchu”
Cel innowacji to:
• Popularyzacja form tańca klasycznego, nowoczesnego i towarzyskiego.
• Kształtowanie postawy prosomatycznej i prospołecznej.
• Poznanie kroków i figur tanecznych, układów choreograficznych.
• Ukształtowanie młodego człowieka pod kątem wszechstronnego rozwoju,
• Związanie uczniów z proponowaną ofertą na dłuższy czas.
• Wyrobienie poczucia rytmu, słuchu i płynności ruchów.
• Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się na scenie.
• Nabieranie ogłady towarzyskiej i kultury zachowania.
• Rozwijanie sprawności fizycznej – głównie koordynacyjnej.
• Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samodzielne tworzenie układów tanecznych.
• Zapoznanie dzieci z podstawowymi wartości związanymi z uczestnictwem
w kulturze fizycznej poprzez ruch i muzykę.
• Ukształtowanie postawy permanentnego, aktywnego działania.